Game description:

Monsters TD2

Obroń swoją bazę przed atakami dziwacznych kreatur. Buduj wieże by powstrzymać ich zanim dotrą do bramy.
Wciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszki a następnie poruszaj nią by przesunąć ekran gry.
Spacja – przyspieszenie/spowolnienie gry. Enter – start.

You are now playing » Monsters TD2

2706 plays 0 Likes 0
Wciśniej i przytrzymaj lewy klawisz myszki a następnie poruszaj nią by przesunąć ekran gry. rnSpacja - przyspieszenie/spowolnienie gry. Enter - start.

Comments:

Leave A Comment

You must be logged in to post a comment.